IFMA19 makes headlines at Bronisze Wholesale Market

Brilliant! Made headlines on Bronisze website http://www.bronisze.com.pl/

Uczestnicy XIX Kongresu International Farm Managment Association w Broniszach /

Participants XIX Congress of International Farm Management Association in Bronisze

23 lipca 2013 12:38

obraz

Prawie 50 uczestników XIX Kongresu IFMA International Farm Managment Association bioracych udział  w zorganizowanym przezSGGW  Kongresie odwiedziło 23 lipca Rynek Hurtowy Bronisze. Uczestnikami są naukowcy i praktycy z 40 krajów świata.Goście spotkali się z Zarządem Rynku jak również zwiedzili poszczególne sektory handlowe. / Nearly 50 participants XIX Congress of IFMA International Farm Management Association participating in the Congress, organized by the Agricultural University visited July 23 Bronisze Wholesale Market. The participants include researchers and practitioners from 40 countries.

Goście spotkali się z Zarządem Rynku jak również zwiedzili poszczególne sektory handlowe. / Guests met with the Board, visited the market as well as various commercial sectors.

 obraz

Wśród licznych pytań wiele dotyczyło systemu dystrybucji owoców i warzyw jak również roli rynków w łańcuchu dystrybucji świeżej, nieprzetworzonej zywności. / Among the many questions related to the distribution system of many fruits and vegetables as well as the role of markets in the supply chain of fresh, unprocessed foods.

Kolejna grupa uczestników Kongresu spodziewana jest w najbliższy czwartek 25 lipca. Another group of participants of the Congress is expected this Thursday, July 25.

Advertisements